VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Gây Dựng Nhau Trong Ơn Chúa (Mục Sư Trần Việt Dũng)
October 28, 2020

Tựa Đề: Gây Dựng Nhau Trong Ơn Chúa; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 7:8-16; Tác Giả: Mục Sư Trần Việt Dũng; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Sống Trong Hy Vọng (Mục Sư Đặng Quy Thế)
October 28, 2020

Tựa Đề: Sống Trong Hy Vọng; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Đức Tin Đánh Thức Khát Vọng Trong Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)
October 28, 2020

Tựa Đề: Đức Tin Đánh Thức Khát Vọng Trong Ta; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:27-38; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Dời Chổ Ở (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)
October 28, 2020

Tựa Đề: Dời Chổ Ở; Kinh Thánh: Châm-ngôn 15:24; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Tình Bạn Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)
October 28, 2020

Tựa Đề: Tình Bạn Với Chúa; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 18:1-8; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Đấng Xua Đuổi Giông Tố (Dan Seaborn)
October 28, 2020

Tựa Đề: Đấng Xua Đuổi Giông Tố; Tác Giả: Dan Seaborn; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Thoát Nạn Cách Kỳ Diệu Khỏi Trận Bão Lốc (Bill Bright)
October 28, 2020

Tựa Đề: Thoát Nạn Cách Kỳ Diệu Khỏi Trận Bão Lốc; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Gióp 25 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
October 27, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Gióp 25

Chuẩn Bị Hết Lòng (VPNS)
October 27, 2020

Tựa Đề: Chuẩn Bị Hết Lòng; Kinh Thánh: 1 Sử-ký 23:1-5; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Gióp 24 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
October 26, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Gióp 24