VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Bàn Chân Của Người Rao Báo Tin Lành (VPNS)
July 04, 2022

Tựa Đề: Bàn Chân Của Người Rao Báo Tin Lành; Kinh Thánh: Rô-ma 10:14-15; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Nhau Trong Tinh Thần Khiêm Nhường (Kim Hân)
July 04, 2022

Tựa Đề: Sống Với Nhau Trong Tinh Thần Khiêm Nhường; Tác Giả: Kim Hân; Loạt Bài: Bài Viết

Kính Thánh Nói Gì Về Bình An (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)
July 04, 2022

Tựa Đề: Kính Thánh Nói Gì Về Bình An; Kinh Thánh: Ê-sai 48:17-22; Ê-phê-sô 2:13-18; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Áp-ra-ham - Người Được Chọn (Mục Sư Đỗ Đình Song)
July 04, 2022

Tựa Đề: Áp-ra-ham - Người Được Chọn; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 12:1-3; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Giận Dữ Đem Đến Hủy Diệt (Mục Sư Lê Thanh Liêm)
July 04, 2022

Tựa Đề: Giận Dữ Đem Đến Hủy Diệt; Kinh Thánh: Lu-ca 9:51-56; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Chuyện... Ngó (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)
July 03, 2022

Tựa Đề: Chuyện... Ngó; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Ngày Từ Phụ

Ê-sai 64 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
July 03, 2022

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 64

Để Nhận Được Sự Cứu Rỗi (VPNS)
July 03, 2022

Tựa Đề: Để Nhận Được Sự Cứu Rỗi; Kinh Thánh: Rô-ma 10:9-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Ê-sai 63 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
July 02, 2022

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ê-sai 63

Sốt Sắng Nhưng Thiếu Trí Khôn (VPNS)
July 02, 2022

Tựa Đề: Sốt Sắng Nhưng Thiếu Trí Khôn; Kinh Thánh: Rô-ma 10:1-4; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh