psychologieprokaždého.cz

psychologieprokaždého.cz


Marian Pala | Jak řídit stavební firmu aneb práce jako poslání i koníček

March 18, 2021

Jak založit, řídit a úspěšně rozvíjet středně velkou stavební firmu? V čem tkví hlavní specifika prostředí stavebnictví a jak v bezprostřední vazbě na praxi uplatnit vzdělání v oblastech psychologie či získávání lidí? S jakými představami dnes přicházejí mladí lidé po škole do stavebnictví a jak je motivovat k práci a sdílení firemních hodnot? Hostem podcastu Ryba smrdí od hlavy je tentokrát Marian Pala, ředitel společnosti Moravská stavební unie.

Časová osa:

0:23 – Přivítání a představení hosta.0:34 – Představení firmy Moravská stavební unie.1:46 – Principy vzdělávání a péče o lidi pro stavební firmy.3:55 – Role stavbyvedoucího ala projektového manažera.5: 19 – Komunikace jako základ manažerské práce ve stavební firmě.7:11 – Stavebnictví jako předěl mezi výrobou a službami.12:15 – Organizovaný systém zakázkové výroby, jehož základem je komunikace.16:21 – Smysl vzdělávání ve vazbě na praxi.20:39 – Přenesení získaných poznatků z výuky zaměstnancům na všech firemních úrovních.24:14 – Osobní příběh hosta – napoleonská geneze z „vojáka na generála“.29:09 – Motivace jako důležitý faktor kvalitní práce.32:00 – Hodnotový systém a přístup k práci mladé generace – role sociálních sítí.37:12 – Komunikace s mladými v rámci firmy – důležitost kritického myšlení.39:45 – Práce jako koníček i naplnění života.44:14 – Závěrečné poselství.


loaded