Prestera Mera by Umara

Prestera Mera by Umara


#403 Energiförbrukning cykling. Kan man lita på mätaren?

June 21, 2023

Midsommaravsnitt av Prestera Mera denna veckan. Vi snackar energifrbrukning p cykeln. men hinner ven med en liten recap frn Vtternrundan sub7. Simon och Tommy har mickar men tyvrr strulade ljude