Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Podcast số 204 – Liahona tháng 4, 2016 – Lời Tiên Tri và Sự Mặc Khải Cá Nhân – Henry B. Eyring

November 11, 2022

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky TôGiáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô đã được phục hồi và hiện đang có mặt trên thế gian ngày nay. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô luôn luôn được dẫn dắt bởi các vị tiên tri và sứ đồ tại thế, là những người nhận được sự hướng dẫn liên tục từ thiên thượng.Mẫu mực thiêng liêng đó cũng đúng như vậy từ thời xưa. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh: “Cũng vậy, Đức Chúa Trời chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài, là các tiên tri” (A Mốt 3:7).Thượng Đế đã phán bảo một lần nữa trong thời kỳ chúng ta, qua Tiên Tri Joseph Smith. Ngài mặc khải qua Tiên Tri Joseph phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài phục hồi chức tư tế thánh của Ngài cùng với các chìa khóa của chức tư tế đó và tất cả các quyền hạn, quyền năng và chức năng của quyền năng thiêng liêng của chức tư tế.Trong thời kỳ của chúng ta, các vị tiên tri và sứ đồ tại thế được cho phép nói, giảng dạy và hướng dẫn với thẩm quyền từ Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô. Đấng Cứu Rỗi đã phán cùng Vị Tiên Tri: “Những điều gì ta là Chúa đã nói, ta đã nói, và ta không miễn giảm cho ta; và dù trời đất qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đâu mà sẽ được ứng nghiệm, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau” (GLGƯ 1:38).Trong đại hội trung ương, hai lần mỗi năm, chúng ta được phước có cơ hội để nghe lời của Chúa dành cho chúng ta từ các tôi tớ của Ngài. Đó là một đặc ân vô giá. Nhưng giá trị của cơ hội đó tùy thuộc vào việc chúng ta có nhận được những lời của Chúa đó do ảnh hưởng của cùng một Thánh Linh mà đã ban cho các tôi tớ đó không (xin xem GLGƯ 50:19–22). Giống như họ nhận được sự hướng dẫn từ thiên thượng thì chúng ta cũng phải như vậy. Và điều đó đòi hỏi ở chúng ta cùng một nỗ lực thuộc linh.“Hãy Nỗ Lực Nghiên Cứu Học Hỏi”

Cách đây nhiều năm, một trong những thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã yêu cầu tôi đọc một bài nói chuyện trong đại hội mà ông đang chuẩn bị cho đại hội trung ương. Lúc bấy giờ, tôi là một thành viên mới của nhóm túc số. Tôi cảm thấy vinh dự khi được ông tin tưởng rằng tôi có thể giúp ông tìm thấy những lời mà Chúa sẽ muốn ông nói. Ông mỉm cười nói với tôi: “Ồ, đây là bản thảo thứ 22 của bài nói chuyện đấy.”Tôi nhớ đến lời khuyên mà Chủ Tịch Harold B. Lee (1899–1973), một người đầy lòng nhân từ và tử tế, đã đưa ra cho tôi trước đó với sự nhấn mạnh: “Hal, nếu anh muốn nhận được sự mặc khải, thì hãy nỗ lực nghiên cứu học hỏi.”Tôi đọc, suy ngẫm, và cầu nguyện về bản thảo thứ 22 đó. Tôi bỏ ra hết nỗ lực nghiên cứu và học hỏi dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Đến lúc người thành viên đó trong nhóm túc số đưa ra bài nói chuyện của ông thì tôi đã dành hết nỗ lực vào việc tiếp nhận sứ điệp đó rồi. Tôi không chắc chắn là tôi có giúp ích gì không nhưng tôi biết rằng tôi đã thay đổi khi nghe bài nói chuyện đó được đưa ra trong đại hội. Những sứ điệp đã đến với tôi vượt quá những lời mà tôi đã đọc và điều ông đã nói. Những lời ông nói có ý nghĩa lớn hơn những gì tôi đã đọc trong bản thảo. Và sứ điệp đó dường như được dành cho tôi, phù hợp với nhu cầu của tôi.Các tôi tớ của Thượng Đế nhịn ăn và cầu nguyện để nhận được sứ điệp mà Ngài đã ban cho họ để đưa đến cho những người cần sự mặc khải và soi dẫn. Điều tôi đã học được từ kinh nghiệm đó, và nhiều kinh nghiệm khác giống như vậy chính là để đạt được những lợi ích tuyệt vời mà có sẵn từ việc nghe các vị tiên tri và sứ đồ tại thế, chúng ta phải tự mình nỗ lực để nhận được sự mặc khải.Chúa yêu thương tất cả mọi người mà có thể nghe sứ điệp của Ngài, và Ngài biết tấm lòng và hoàn cảnh của mỗi người. Ngài biết lời sửa chỉnh nào, lời khích lệ nào, và lẽ thật phúc âm nào sẽ giúp hữu hiệu nhất cho mỗi người để lựa chọn và tiến bộ dọc trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu.Là những người lắng nghe và xem các sứ điệp của đại hội trung ương, đôi khi sau đó chúng ta suy nghĩ: “Tôi nhớ rõ điều gì nhất?” Hy vọng của Chúa dành cho mỗi người chúng ta là câu trả lời của chúng ta sẽ là: “Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được tiếng nói của Thánh Linh trong tâm trí tôi cho tôi biết điều tôi có thể làm để làm hài lòng Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi.”Khi chúng ta lắng nghe các vị tiên tri và sứ đồ và khi chúng ta hành động theo đức tin rằng sẽ nhận được sự mặc khải cá nhân đó thì chúng ta có thể nhận được sự mặc khải, cũng giống như lời Chủ Tịch Lee đã nói. Tôi biết đó là sự thật từ kinh nghiệm và qua sự làm chứng của Thánh Linh.


The post Podcast số 204 – Liahona tháng 4, 2016 – Lời Tiên Tri và Sự Mặc Khải Cá Nhân – Henry B. Eyring appeared first on Thánh Hữu Việt Nam.


loaded