Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Podcast số 182 – Trang Mạng tháng 8, 2022 – Tìm Đấng Ky Tô ở Nhà Thờ – John Gutty

August 23, 2022

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (August 2022) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky TôBài của Anh Cả John Gutty thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy MươiTất cả chúng ta đều đến và dự phần Tiệc Thánh để tưởng nhớ tới Sự Chuộc Tội của Vị Nam Tử của Thượng Đế và để làm chứng cho sự sẵn lòng của chúng ta để mang lấy danh Ngài.Chúng ta tìm Chúa Giê Su Ky Tô ở nơi đâu và bằng cách nào? Tiên tri Giê Rê Mi đã khuyên rằng: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”[1] Tất cả những ai khiêm nhường và có tấm lòng thanh khiết sẽ có thể tìm thấy Ngài.Việc tham dự lễ Tiệc Thánh là cách thức hoàn hảo để đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Việc thờ phượng Đấng Cứu Rỗi và tham dự các buổi lễ ở nhà thờ cho thấy ước muốn của chúng ta để noi theo Ngài. Tại nhà thờ, chúng ta học hỏi thêm về Chúa Giê Su Ky Tô từ những người khác đang hết sức nỗ lực noi theo Ngài. Nhà thờ là nơi cho các tín hữu phấn đấu tìm cách noi theo Ngài và sống theo các tiêu chuẩn phúc âm trong mọi thử thách trần thế.“Hãy cầu xin, rồi điều ấy sẽ được ban cho các ngươi; hãy tìm kiếm, rồi các ngươi sẽ gặp; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi.”[2] Ngài ngự trong tấm lòng chúng ta, trong nhà chúng ta và trong mọi điều mà chúng ta nhìn thấy; Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi.Chúa đã phán trong Ma Thi Ơ 18:20: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” Khi anh chị em phục vụ người khác, anh chị em sẽ cảm thấy tình yêu thương và sự hiện diện của Ngài, cùng sự hài lòng của Ngài trước mong muốn giúp đỡ người khác của anh chị em. Sự phục vụ cũng sẽ cho phép anh chị em chia sẻ tình yêu thương của Ngài với người khác—họ sẽ thấy Thánh Linh của Ngài qua anh chị em.Khi chúng ta cùng nhau tụ họp, chia sẻ, và nâng đỡ gánh nặng cho nhau, chúng ta làm cho những gáng nặng đó được nhẹ nhàng[3]. Chúng ta đã hứa với Chúa rằng chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Chúng ta đặt ra mục tiêu để kiên trì đến cùng và gắng sức nỗ lực để quay trở lại với Cha Thiên Thượng của chúng ta.Từ Tiệc Thánh bắt nguồn từ hai từ La Tinh: sacr có nghĩa là “thiêng liêng,” và ment có nghĩa là “tâm trí.” Do đó, lễ Tiệc Thánh mang lại một cơ hội cho chúng ta để suy ngẫm và tưởng nhớ với lòng biết ơn về cuộc đời và giáo vụ của Chúa Giê Su Ky Tô.Có lẽ, một lời giải thích khác thuyết phục hơn là từ La Tinh sacramentum, có nghĩa là “lời thề hoặc trọng trách.” Tất cả chúng ta đều đến và dự phần Tiệc Thánh để tưởng nhớ tới Sự Chuộc Tội của Vị Nam Tử của Thượng Đế và để làm chứng cho sự sẵn lòng của chúng ta để mang lấy danh Ngài.Việc dự phần Tiệc Thánh là một sự làm chứng với Thượng Đế rằng Vị Nam Tử của Ngài sẽ được nhớ đến không chỉ trong thời gian ngắn của giáo lễ thiêng liêng đó mà còn lâu dài hơn. Chúa hứa với chúng ta là Thánh Linh của Ngài sẽ luôn luôn ở cùng chúng ta khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng.Khi chúng ta chuẩn bị và dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng, chúng ta được phước, và điều đó giúp chúng ta phát triển về mặt thuộc linh. Khi chúng ta tìm thấy Chúa Giê Su Ky Tô trong các giáo lễ, thì sự tin kính được biểu hiện rõ rệt.An Ma đã nói rằng niềm vui của ông càng trọn vẹn hơn nhờ vào sự thành công của các anh em mình[4]. Khi chúng ta mời mọi người đến nhà thờ, chúng ta sẽ càng có thể cảm thấy được niềm vui giống như vậy.Việc tìm kiếm Đấng Ky Tô không phải là một ý kiến mới, vì loài người đã tìm kiếm Ngài trong thời xa xưa lẫn ở hiện tại[5]. Việc cầu nguyện với một tấm lòng thanh khiết sẽ luôn luôn giúp chúng ta tìm thấy Ngài. Việc yêu thương giống như Đấng Ky Tô đã làm sẽ giúp chúng ta tìm thấy Ngài trong những người mà chúng ta phục vụ. Việc mời gọi người khác đến với Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp chúng ta tìm thấy Ngài bởi vì chúng ta là dân giao ước[6] và chúng ta có bổn phận và trách nhiệm phải giúp đỡ người khác.Chúa đã phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.”[7] Ngài cũng truyền lệnh: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”[8]Khi chúng ta sống theo phúc âm, và cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, tôi cầu xin Chúa sẽ làm vững  mạnh mọi đầu gối suy nhược và làm tấm lòng chúng ta tràn ngập tình yêu thương dành cho Thượng Đế và con cái Ngài. Cầu xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh vượt qua những thử thách trong cuộc sống để chúng ta có thể quay về với Ngài trong vương quốc của Ngài.


The post Podcast số 182 – Trang Mạng tháng 8, 2022 – Tìm Đấng Ky Tô ở Nhà Thờ – John Gutty appeared first on Thánh Hữu Việt Nam.


loaded