Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Podcast số 336 – Liahona tháng 7, 2014 – Lời Hứa về Việc Xoay Lòng Trở Lại – Henry B. Eyring

February 22, 2024

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tích Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky TôMẹ tôi là Mildred Bennion Eyring, bà lớn lên trong cộng đồng nông nghiệp ở Granger, Utah, Hoa Kỳ. Một trong mấy anh em của bà là Roy làm nghề doanh nghiệp nuôi cừu của gia đình. Khi còn trẻ, ông đã xa nhà nhiều tuần. Theo thời gian, ông trở nên ít quan tâm đến Giáo Hội. Cuối cùng ông dọn đi Idaho, Hoa Kỳ, kết hôn, và có ba đứa con. Ông qua đời lúc 34 tuổi khi vợ ông 28 tuổi và con cái của họ còn rất nhỏ .Mặc dù gia đình có con nhỏ của Cậu Roy đang ở Idaho và mẹ tôi đã dọn đi xa khoảng 4,025 kilômét đến New Jersey, Hoa Kỳ, nhưng mẹ tôi thường viết thư cho họ với tình yêu thương và lời khuyến khích. Gia đình cậu tôi trìu mến gọi mẹ tôi là ″Cô Mid.″Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, tôi nhận được một cú điện thoại từ một trong những người em họ của tôi. Tôi được cho biết là người vợ góa của Cậu Roy đã qua đời. Người em họ của tôi nói: ″Cô Mid muốn anh biết.″ Cô Mid đã qua đời lâu lắm rồi nhưng gia đình này vẫn còn cảm nhận được tình yêu thương của bà và tìm đến tôi để cho biết.Tôi nghĩ về mẹ tôi đã làm tròn vai trò trong gia đình của bà như thế nào tương tự như vai trò của các tiên tri Nê Phi đã làm tròn trong gia đình của họ bằng cách ở gần những người thân của họ, là những người mà họ muốn mang đến phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Nê Phi đã viết một biên sử mà ông hy vọng sẽ ảnh hưởng đến con cái của các anh của ông để trở về với đức tin của tổ phụ của họ, là Lê Hi. Các con trai của Mô Si A đã cho thấy cùng một tình yêu thuơng khi họ thuyết giảng phúc âm cho con cháu của Lê Hi.Chúa đã cung ứng những cách để chúng ta cảm nhận được tình yêu trong gia đình là loại tình yêu thương có thể tiếp tục vĩnh viễn. Những người trẻ tuổi trong Giáo Hội ngày nay đang cảm thấy lòng họ đang trở lại cùng gia đình họ. Họ đang tìm kiếm tên của những người trong gia đình là những người đã không có cơ hội để nhận các giáo lễ cứu rỗi trong cuộc sống này. Họ mang những cái tên đó đến đền thờ. Khi bước vào nước báp têm, họ có cơ hội để cảm nhận được tình yêu thương của Chúa và của những người trong gia đình mà họ đang thực hiện các giáo lễ thay cho.Tôi vẫn còn nhớ tình yêu thương trong giọng nói của người em họ của tôi là người đã gọi điện thoại và nói: ″Mẹ của chúng tôi đã qua đời, và Cô Mid muốn anh biết.″Các anh chị em nào thực hiện các giáo lễ cho những người trong gia đình đang tìm đến trong tình yêu thương, như những người con trai của Mô Si A và tiên tri Nê Phi đã làm. Giống như họ, các anh chị em cũng sẽ cảm thấy vui mừng cho những người chấp nhận việc làm của các anh chị em làm cho họ. Các anh chị em cũng có thể kỳ vọng được cảm thấy rất hài lòng giống như Am Môn, là người đã nói về công việc phục vụ truyền giáo của mình ở giữa những người trong gia đình ở xa:″Vậy thì chúng ta hãy hãnh diện, phải, chúng ta hãy hãnh diện trong Chúa; phải, chúng ta hãy hoan hỷ lên đi vì niềm vui của chúng ta đã tràn đầy; phải, chúng ta hãy ca ngợi Thượng Đế của chúng ta mãi mãi. Này, ai là người có thể hãnh diện quá nhiều trong Chúa? Phải, ai có thể nói quá nhiều đến quyền năng vĩ đại của Ngài, đến lòng thương xót của Ngài, đến sự nhịn nhục của Ngài đối với con cái loài người? Này, tôi nói cho các anh em hay, tôi không thể nói được một phần ít nhất những cảm giác của tôi” (An Ma 26:16).Tôi làm chứng rằng những cảm nghĩ yêu thương mà các anh chị em có đối với những người trong gia đình mình—cho dù họ có thể đang ở đâu—là sự ứng nghiệm của lời hứa rằng Ê Li sẽ đến. Quả thật, ông đã đến. Lòng của con cái đang trở lại cùng cha của họ, và lòng của những người cha đang trở lại cùng con cái của họ (xem Ma La Chi 4:5–6Joseph Smith—Lịch Sử 1:38–39). Khi các anh chị em cảm thấy có ước muốn để tìm tên của các tổ tiên của mình và mang những cái tên đó đến đền thờ thì các anh chị em đang có được kinh nghiệm về sự ứng nghiệm của lời tiên tri đó.Thật là một phước lành để sống trong một thời kỳ khi lời hứa về việc xoay lòng trở lại đang được ứng nghiệm. Mildred Bennion Eyring đã cảm thấy sự thôi thúc đó trong lòng bà. Bà yêu thương gia đình của em trai mình, và bà đã tìm đến họ. Họ cảm thấy lòng của họ xoay trở lại trong tình yêu thương đối với Cô Mid vì họ biết rằng cô ấy yêu thương họ.


The post Podcast số 336 – Liahona tháng 7, 2014 – Lời Hứa về Việc Xoay Lòng Trở Lại – Henry B. Eyring appeared first on Thánh Hữu Việt Nam.


loaded