Nada de opinión

Nada de opinión


O Estado español discrimina as persoas con discapacidade e multiplica os beneficios de Citroën ou a ONCE

June 23, 2022

Até unha décima parte dos traballadores da factoría de Vigo teñen lesións previas, o que non evita que fagan o mesmo traballo, iso si, cobrando menos...