Grønn Torsdag

Grønn Torsdag


Latest Episodes

Fremtidens tog
June 10, 2021

Vi har besøk av Bjarne Hellesøe som presenterer transportteknologien Tysk maglev.Hvilke transportsystemer skal vi satse på i fremtiden? Hva er best for Norge og Skandinavia?Dette systemet svever noen

Grønne jordbruksforhandlingar – med Margit Fausko
June 03, 2021

Denne veka er det Margit Fausko som gjestar Grønn Torsdag. Ho er MDG sin førstekandidat i Buskerud, og skal innleie om jordbruksforhandlingane. Kva er status for norsk jordbruk og kva er visjonane

Karbonfangst – med Ask Ibsen Lindal
May 27, 2021

Det jobbes mye med karbonfangst. I Norge har det vært mye fokus på karbonfangst- og lagring, noe MDG også etterhvert har omfavnet i visshet om at vi ikke kommer unna lagring av karbon på et eller anne

Smultringøkonomi med Ellen Sjong – En økonomi for mennesker og miljø
April 21, 2021

Smultringøkonomi ble lansert som en alternativ økonomisk modell av Kate Raworth i 2012. Formålet er å skape en økonomi hvor alle mennesker får dekket sine behov, men med et ressursforbruk som ikke går på bekostning av planeten.

Grønn funkispolitikk
April 15, 2021

Aurora Kobernus suste inn i MDG og fikk med seg landsmøtet på et helt eget kapittel som fikk betegnelsen "Personer med funksjonsnedsettelse".Aurora kommer til oss i Grønn Torsdag og utdyper dette. Denne kvelden vil mange av begrepene, slik som BPA,

MDG etter landsmøtet – Full fart mot valget
April 08, 2021

Fungerende partileder i MDG Arild Hermstad og partisekretær Torkil Vederhus kommer for å snakke litt om landsmøtet og mest om valgkampen fram mot stortingsvalget 13.september.

Landbrukspolitikken til MDG
March 23, 2021

Bygdeaktivist Margit Fausko og landbrukspolitisktalsperson Harald Moskvil kommer til Grønn Torsdag på siste tirsdag før MDG Landsmøtet for å diskutere helhetene og endringsforslagene på den foreslåtte landbrukspolitikken i det nye programmet.

En samtale om selvbestemt abort
March 22, 2021

I forslaget til program for neste stortingsperiode har programkomitéen en delt innstilling på forslag om å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Dagens ordning har en grense for selvbestemt abort i uke 12.

Grønn Torsdag på tirsdag: Kjøttkutt! Bra for klima? Bra for bygda? Bra for MDG?
March 17, 2021

Uttalelser om mindre kjøtt på middagsbordet skaper sinne og engasjement både innad i MDG og utenfor. Partiprogrammet som kommer til behandling på landsmøtet har noen formulering knyttet til kjøttforbruk og det har kommet inn flere endringsforslag.

Moderne kjernekraft – bra for klima – bra for miljø?
March 11, 2021

Moderne kjernekraftteknologi kan ha en viktig rolle i det grønne skiftet, noe som også er slått fast av FN's Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Vind- og solenergi er per definisjon ustabile, og kjernekraft spiller derfor en stor rolle so...