Grønn Torsdag

Grønn Torsdag


Latest Episodes

Grønn Torsdag – Fylkessplitting og kanskje folkeavstemning
November 26, 2021

Den nye regjeringa åpner for å reversere regionreformen. Er det god grønn politikk? Kanskje er det det som er god grønn politikk i Troms/Finnmark, men kanskje i Viken eller i Innlandet? Vi har inviter

De Grønne i Tyskland – et folkeparti
October 16, 2021

MDGs varaordfører i Lørenskog i Viken, Ernst-Modest Herdieckerhoff gjester Grønn Torsdag og snakker om det nylig avholdte valget i Tyskland. Et valg hvor De Grønne fikk 14,8% og ble det tredje største

3,94 – Hva nå?
September 30, 2021

MDG greidde det ikke denne gangen heller. Vi kom rekordnærme sperregrensa, men det er ingen trøst.Grønn Torsdag har invitert Sindre Sørhus, Ellen Sjong og Anders Skyrud Danielsen til å snakke litt om

GT-ekstra: Harald Moskvil, nærnatur og finansiering
August 29, 2021

Harald Moskvil er MDGs førstekandidat fra Vestfold. Han er blant annet bonde, fornybarentusiast, og fylkespolitiker i Vestfold og Telemark. I denne samtalen snakker vi om hvordan naturen, og ikke mins

GT-ekstra: Julie Estdahl Stuestøl og klimavennlige valg
August 29, 2021

Julie Estdahl Stuestøl er andrekandidat for MDG i Vestfold. Hun er opptatt av hvordan vi gjør det lettere å ta klimavennlige valg, og få bedre tid i hverdagen. Hun er også kriminolog og jobber ved DSB

GT-ekstra: Tomas Moss om veganisme
August 29, 2021

Hvorfor er det sånn at både veganere og de mest ambisiøse kjøttbøndene ofte finnes blant MDG-ere? Det høres motsetningsfullt ut, men gjennom en samtale med Tomas Moss i Horten MDG får vi vite mer om t

GT-ekstra: intro Stortingsvalg
August 29, 2021

Gjennom tre episoder får du møte aktuelle personer i Vestfold MDG, om hvilke veivalg de har gjort og politikken de står for.Vi tre som har snakket med gjestene har vært Veslemøy Klavenes-Berge, som ko

Fremtidens grønne distrikter – med Karina Ødegård
June 17, 2021

Det er forskjell på by og bygd, og gode virkemidler for grønn politikk i byen, er ikke alltid gode virkemidler i distrikta våre. Karina Ødegård er MDGs førstekandidat i Oppland, og ukens tema i Grønn

Grønn Torsdag med Jon Lurås – Arealbruk
June 12, 2021

Jon er ikke bare med i redaksjonen i Grønn Torsdag, han er også toppkandidat for MDG i Hedmark valgkrets. Som politiker er Jon ekstra opptatt av hva vi bruker områdene våre til. Er det greit at vi bygger motorvei over matjorda og bygger hytter i fjells...

Grønn Torsdag med Ulrikke Torgersen – Psykisk (u)helse
June 11, 2021

Førstekandidat for MDG i Rogaland, Ulrikke Torgersen er gjest i Grønn Torsdag.Hun har i 2021 vært ute og slått kraftig alarm om pandemiens negative konsekvenser for den psykiske helsa vår, og kritisert regjeringa for dens sviktende prioriteringer.