Digital Marknadsföring med Tony Hammarlund

Digital Marknadsföring med Tony Hammarlund


Marknadsförarens guide till prompt engineering – Sibbe Silvén #109

May 23, 2023

Alla pratar om AI men för att få bra svar, resultat och innehåll gäller det att förstå hur man promptar. Något som brukar kallas prompt engineering.


Det är viktigt oavsett vad man vill skapa eller vilka verktyg man använder. Jag bjöd därför in AI-proffset Sibbe Silvén. En riktig tekniknörd som som bara de senaste månaderna lagt hundratals timmar i olika AI-verktyg och på att experimentera.


Inte minst för innehållsskapande och marknadsföring.


Det här avsnittet tar upp det som marknadsförare behöver ha koll på om prompts och prompt engineering för att vi ska få bättre resultat när vi arbetar med olika typer av AI-verktyg. Konsten hur vi talar med AI helt enkelt.


Om gästen

Sibbe Silvén är Head of AI på och medgrundare till byrån Bright Mind Agency. Där jobbar han med ett växande team med digital marknadsföring och sociala medier. De vann bland annat priset Greatest TikTok 2022 under TikTok Awards i Norden.


Sibbe är en riktig tekniknörd och har lång erfarenhet från att jobba med ljus-, ljud- och bildteknik i eventbranschen innan han startade byrån. Han har utforskat AI sedan 2011 och har det senaste halvåret ägnat otroligt mycket tid åt att experimentera med olika AI-verktyg.


Och han föreläser nu mycket kring AI, leder workshops och håller kursen ChatGPT för marknadsföring tillsammans med Breakit.


Om avsnittet

Sibbe och jag pratar i avsnittet om prompting och vad prompt engineering är samt varför det är så viktigt att förstå som marknadsförare. Allt från vad det finns för olika typer av prompts till tekniker man kan använda inom prompt engineering.


Och rollen prompt engineering kommer ha framöver inom marknadsföring.


Du får dessutom höra om:


  • Tips och best practice inom prompt engineering
  • De 5 ingredienserna i en riktigt bra prompt
  • Vad en super prompt är för något
  • Hur man blir riktigt bra på prompt engineering
  • Mängder med bra exempel på prompts

Och varför Sibbe tror att prompt engineering på sikt kommer bli en viktig kunskap att ha likt att kunna Office-sviten. Eller att vara riktigt vass på Excel.


Plus en massa mer…


Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde här i poddinlägget. Efter länkarna finns också tidsstämplar så att du enkelt kan hitta olika sektioner i intervjun.


Länkar

Sibbe Silvén på LinkedIn
Bright Mind Agency (webbsida)
Effektivare marknadsföring med ChatGPT (kurs)
Bright Minds prompt-generator (resurs)


Prompt Engineering Guide – DAIR.AI (resurs)
Best practices for prompt engineering with OpenAI API – OpenAI (resurs)


Verktyg/Plugins
ChatGPT
Google Bard
Midjourney
Dall-E
Stable Diffusion
AIPRM (Chrome-plugin)


Nyhetsbrev
TLDR AI
Superhuman AI
The Rundown


Personer/Grupper på LinkedIn
Max Rascher
Zain Kahn
Rowan Cheung
OpenAI chatGPT in Marketing


Marketplaces/Bibliotek
FlowGPT – prompt-bibliotek för ChatGPT
PromptVine – ChatGPT prompts
Prompter guide för MidJourney
Lexica art – Stable Diffusion sökmotorMynewsdesk: Länk till webinar om AI och PR med Arash Gilan den 31 maj 2023Sibbes prompt-exempel
”I want you to act as an Content Creator. Your expertise lies in creating highly addictive, attention grabbing and scroll stopping content for social media platforms, youtube and other digital platforms, You’re walking in a forest as you do everyday to get your blood pumping, and creativity flowing. This is always where you come up with new ideas or solutions to problems at work. You can hear the birds singing in the background for that extra relaxing boost, The company we’re working with now is Bright Mind Agency and i want you to use this as information and knowledge while helping me today, This company is working in this industry, Social media marketing and it’s important that you give your best answers related to this industry, For you to learn more about this company here is a short information about this company: ”Best TikTok agency in the nordics” please use this to get a better understanding about this business, , I want you to write in a Friendly and informal way, You’ll now create content ideas for a marketing strategy with ideas, platforms and also add an example for a script of a content piece, For this conversation i want you to focus on the platform TikTok and use everything you know about the pros and cons about TikTok and the behavior of the users on this platform, Please write your answer in Swedish.”


Tidsstämplar

[2:50] Sibbe börjar med att berätta hur mycket tid han har lagt på ChatGPT och olika AI-verktyg de senaste månaderna. Och går sedan igenom vad prompts är och vad det finns för olika typer av prompts.


[7:35] Om vad prompt engineering är och varför är det viktigt att förstå. Och varför han ser det som en kunskap likt att kunna Office-programmen.


[10:47] Tekniker inom prompt engineering. Och vad som skiljer när mellan verktyg som textbaserade verktyg som ChatGPT och bildverktyg som Midjourney.


[20:24] Best practice för prompt engineering. Sibbe delar sina viktigaste tips för hur man blir riktigt bra på det.


[23:01] De fem viktigaste ingredienserna för en bra prompt enligt Sibbe. Och går igenom ett exempel på när han får med sig alla ingredienserna.


[28:00] Vanligaste misstagen som gör att man inte får bra svar eller resultat från sina prompts. Allt från otydlighet till att man använder svenska.


[29:58] Vad Sibbe använder du AI-verktyg till mest till idag.


[32:46] Vilka andra områden ser du att många använder AI-verktyg och prompt engineering till idag.


[35:02] Sibbe går igenom ett exempel där han promptar i flera steg för att gå från research till färdigt innehåll och att optimera det.


[38:49] Vilken roll Sibbe tror du att prompt engineering kommer ha inom marknadsföring framöver.


[39:51] Pratar om super prompts och vad är det för något.


[43:13] Vi avslutar med att Sibbe delar med sig av sina tips för hur man blir riktigt bra på prompt engineering som marknadsförare. Och hur han håller sig uppdaterad.