RUANG GALAU

RUANG GALAU


Latest Episodes

RUANG GALAU MENYAPA KAWAN MUDA
January 30, 2021

RUANG GALAU merupakan sebuah ruang dengar bagi kawan muda dari segala zaman, yang akan membahasa segala per-galauan di muka bumi ini, dalam satu ruang dengar.Galaumu, Galauku, Galau kita semua, dalam satu ruang dengar, Ruang Galau.

loaded