RUANG GALAU

RUANG GALAU


RUANG GALAU MENYAPA KAWAN MUDA

January 30, 2021

RUANG GALAU merupakan sebuah ruang dengar bagi kawan muda dari segala zaman, yang akan membahasa segala per-galauan di muka bumi ini, dalam satu ruang dengar.Galaumu, Galauku, Galau kita semua, dalam satu ruang dengar, Ruang Galau.