Ensenyaments als grups

Ensenyaments als grups


Latest Episodes

El Sermó de la Muntanya
July 12, 2017

Meditació sobre el Sermó de la Muntanya feta pel P. Josep Maria Massana, O.F.M. Fet el 6 de Juliol de 2017 al grup de pregària de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit - Santa Maria de Gràcia (Barcelona)