Ensenyaments als grups

Ensenyaments als grups


El Sermó de la Muntanya

July 12, 2017

Meditació sobre el Sermó de la Muntanya feta pel P. Josep Maria Massana, O.F.M. Fet el 6 de Juliol de 2017 al grup de pregària de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit - Santa Maria de Gràcia (Barcelona)