Vaccine Curious

Vaccine Curious


Borgere og bivirkninger til vacciner

June 18, 2022

Jeg har besøg af Sine Jensen, seniorrådgiver ved Forbrugerrådet TÆNK. Hun sidder blandt andet med som borgerrepræsentant, når borgeres ankesager om erstatning i forbindelse med vaccineskader behandles. Vi hører om Anni, som blev syg få timer efter sin første COVID-19 vaccine i januar 2021, og som stadig har symptomer, og vi drøfter, hvordan sundhedssystemet håndterer vaccinebivirkninger. Det korte svar: Der er rigeligt med forbedringspotentiale.