Svētdienas sarunas

Svētdienas sarunas


Latest Episodes

Rekolekcijas "Aicinājums" - Lekcija"Aicinājuma būtība" - Mareks Ignats
June 09, 2023

Kas ir Dieva aicinjums man? K man to saprast un k taj nonkt? Iespjams, ka aj lekcij js saemsiet daudz atbildes uz iem jautjumiem. Patkamu klausanos!

Rekolekcijas "Aicinājums" - Lekcija"Kā nonākt savā aicinājumā" - māc. Raimonds Mežiņš
June 09, 2023

aj lekcij Raimonds dosies ar jums ceojum uz Kristus aicinjumu, un runs par dadiem izaicinjumiem un situcijm taj. Raimonds ar runs par to k ar m lietm tikt gal.

Rekolekcijas "Garu izšķiršana" 2.lekcija - Aija Ignate
April 10, 2023

Sarunas par ticbu, par kristietbu, par attiecbm starp mums, cilvkiem un Trsviengo Dievu. Sarunas par cerbu, par bdm, par raizm, par laimi, par prieku, par Dieva neierobeoto mlestbu. Sarunas par daudziem kpc? msu dzvs. Par lietm, kas

Rekolekcijas "Garu izšķiršana" - 3.lekcija Ulvis Kravalis
April 10, 2023

aj lekcij Ulvis ar jums padalsies par savu ceu k vi ska kalpot atbrvoanas kalpoan, k ar par savu garu iziranas Svt Gara dvanu.

Rekolekcijas "Garu izšķiršana" - lekcija Mareks Ignats
March 27, 2023

aj lekcij js dzirdsiet ievadu par to, kas ir garu izirana, dvsekopanas un atbrvoanas kalpoana. Patkamu klausanos!

Rekolekcijas "Paklausība" - Ievads Mareks Ignats, lekcija Kaspars Ozoliņš
March 26, 2023

aj lekcij Kaspars dalsies taj, k Vi piedzvo svtbu paklausot Jzum. Patkamu klausanos

DAK rekolekcijas "Paklausība" - "Paklausības treniņš" - Ulvis Kravalis
February 13, 2023

aj lekcij Ulvis runs k trent savu paklausbu, dvanas, lai paklaustu un sekotu Kristus aicinjumam.

Rekolekcijas "Paklausība" - “Kā satikt Kungu Jēzu, kuram gribas paklausīt”
February 13, 2023

Klausoties o lekciju jums ir iespja tikt va no prpratumiem saistb ar paklausbu. K ar Aija jums paludzs ieraudzt, cik viegli ir paklaust tam, ko mli un tam, kur ml tevi.

Dievs piepilda ilgas!
December 13, 2022

Aijas un Madlnas saruna par to, k Dievs piepilda ilgas un lieto jaunieus saviem mriem. Ja tu esi zaudjis cerbu, tev liekas, ka neviens jau tpat tevi neievro, aubies par savu aicinjumu, tev ir vajadzgs iedroinjums kdai konkrtai rcbai l

"Evaņģēlijs garīgajā cīņā" māc. Mareks Ignats
December 06, 2022

aj lekcij js uzzinsiet kdu lomu spl Evalijs aizstvoties un stjoties pretim tumsas spkiem. Patkamu klausanos!

loaded