Soluret Podcast

Soluret Podcast


74. Lars Karlström - ”Val man gör, och upplevelser man har, formar ens framtid.”

April 04, 2021

Lars Karlström vaknade en dag med stela värkande knän. Då var han sex år gammal och det visade sig vara barnreumatism som gradvis började försämra synen, tills han 20 år senare var blind. Lars har lärt sig att utmana de inre, yttre och sociala barriärer som står mellan honom och hans drömmar. Det har bland annat resulterat i en universitetsexamen i psykologisk rådgivning vid University of the Sunshine Coast i Australien.


loaded