Soluret Podcast

Soluret Podcast


#26 Anna Bergholtz – ”Vi har kompetens som alla andra och de ska banne mig vara tacksamma för att de får ta del av den.”

October 28, 2018

Anna Bergholtz är journalist och brinner för mångfald, delaktighet och inkludering. En av hennes hjärtefrågor är medias bild av personer med funktionsnedsättning. När Anna var tre år gammal drabbades hon av barnreumatism,


loaded