Samtal om tro och liv

Samtal om tro och liv


8. Martin Luther, vem var han egentligen? Del 2.

November 10, 2016

Här fortsätter samtalet om Martin Luther inför jubileumsåret 2017. Kanske är det dags att skaka av sig Luther från axeln och ta in den levnadsglada reformatorn. Här kommer vi lite närmare personen Martin Luther. Vi gästas av två av våra...