Samtal om tro och liv

Samtal om tro och liv


7. Martin Luther - vem var han egentligen?

September 26, 2016

Inför jubileumsåret 2017 sätter vi fokus på Martin Luther och här växer en annorlunda bild fram av mannen som initierade den protestantiska reformationen. För 500 år sen spikade han upp sina 95 teser mot avlaten. Kanske är det dags att skaka...