Samtal om tro och liv

Samtal om tro och liv


På flykt från mörkret

December 07, 2015

Om julevangeliet, att vara på flykt, mörker och ljus och kärlekens bärkraft. Kyrkoherde Krister Stenberg samtalar med prästerna Leif Wiking och Carl Henrik Widlund.