Samtal om tro och liv

Samtal om tro och liv


Döden - en del av livet

October 19, 2015

Var får vi möjlighet att prata om döden? Kyrkoherde Krister Stenberg samtalar med Anders Lindgren som är begravningsentreprenör. Vad möter han och hur fungerar det när någon dör? Vi möter också prästen Eija Alpimaa Magnusson som berättar mer om begravningsgudstjänsten och om samtalsgrupp för sörjande där man tillsammans med andra får prata om vad som hänt, en möjlighet att komma vidare i livet.