ROCKWOOL Fonden Podcast

ROCKWOOL Fonden Podcast


44. Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet

March 23, 2023

Kriminaliteten gået ned i Danmark siden årtusindeskiftet. Alligevel er kriminalitetsniveauet fortsat højere end i velfærdsstatens formative år i 1960’erne, og har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser.

Men hvad fremmer og hæmmer den kriminelle adfærd? Og hvor stort er problemet egentlig?

I denne podcast fortæller forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen om hvad vi ved om kriminalitet og straf med udgangspunkt i den netop udgivne bog ”Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet”.