ROCKWOOL Fonden Podcast

ROCKWOOL Fonden Podcast


31. Straf og afsoning II

April 21, 2022

Nye undersøgelser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at besøg i fængslet ikke har den store effekt for de indsattes evne til rehabilitering. Til gengæld har fædres fængsling store uddannelsesmæssige konsekvenser for deres børn. I den anden podcast om fængsel og straf diskuterer retsordfører og formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund og retsordfører for SF, Karina Lorenzen de politiske perspektiver på undersøgelsernes konklusioner.