ROCKWOOL Fonden Podcast

ROCKWOOL Fonden Podcast


4. Beskæftigelse: Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?

July 08, 2019

Forskningschef i ROCKWOOL Fonden Jan Rose Skaksen præsenterer de centrale resultater fra bogen Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark? Bogen gør status over situationen på det danske arbejdsmarked og kan betragtes som input til diskussionen om, hvorvidt der er brug for nye arbejdsmarkedsreformer.