ROCKWOOL Fonden Podcast

ROCKWOOL Fonden Podcast


51. Adgangskrav på de gymnasiale uddannelser

August 31, 2023

Regeringen overvejer at skærpe adgangskravene til de gymnasiale uddannelser yderligere, for at flere unge skal vælge erhvervsskolerne frem for det almene gymnasium. Men vil højere karakterkrav og lavere optag på gymnasiale uddannelser føre til øget optag på erhvervsuddannelserne? Det har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed undersøgt. Podcasten har besøg af forsker Anders Hjorth-Trolle og cheføkonom og forsker Anders Bruun Jonassen, som kaster lys over konklusionerne fra deres analyser.


Find analyserne her:


https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/adgangskrav-paa-de-gymnasiale-uddannelser-og-optag-paa-erhvervsuddannelserne/


https://rockwoolfonden.dk/udgivelser/konsekvenserne-af-skaerpede-karakterkrav-for-adgang-til-de-gymnasiale-uddannelser/