ROCKWOOL Fonden Podcast

ROCKWOOL Fonden Podcast


50. Kriminalitet og ventetid ved domstolene

August 10, 2023

De danske domstole har gennem de senere år været præget af forlængede sagsbehandlingstider. Men har de længere ventetider haft indflydelse på forekomsten af ny kriminel adfærd? Det giver et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed et bud på. Podcasten har besøg af forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen, som fortæller om analysens resultater og implikationer for retsstaten og vores velfærdssystem.