Resonans

Resonans


Avsnitt 19: Eric Luth

December 08, 2020

Vi blir gästade av Eric Luth från wikimedia och diskuterar digital folkbildning, upphovsrättspolitik och internets framtid. Vad händer när starka lobbygrupper tar ett hårdare tag om vad som får läggas upp på internet? Vad händer när de enda som kan följa hårda krav är de stora internetplattformarna, och kommer internet att korporatiseras? Friheten på internet handlar inte bara om rätten att utbyta information, det är också mänsklighetens samlade intelligens, och det är större än musikmogulers intressen.