radio replik

radio replik


Christina Ouzounidis

April 22, 2015

Gertrude Stein skriver att hon inte säger.

Hör dramatikern Christina Ouzounidis om relationen mellan det talade och det skrivna utifrån läsning av Stein.