radio replik

radio replik


Gertrude Stein och repliken

April 22, 2015

Gertrude Stein och repliken - ett samtal om det talade, det skrivna, om mästerverk och om hundar.
Medverkar gör Christina Ouzounidis, Ylva Gislén, Ida Börjel, Jenny Tunedal, Nils Olsson, Petra Fransson och Anna Cabak Rédei. Inspelat i Steinsk anda på produktionsbolaget Umami i Malmö.
Hör också de medverkandes egna samtal med Stein efter läsning av hennes ”Vad är ett mästerverk och varför finns det så få?”.

Samtalsledare: Christina Ouzounidis.
Producent: Pernilla Ståhl.