Radio Rebeca

Radio Rebeca


Latest Episodes

Igor Dobrovolný vo svojej novej publikácii predstavuje Riadok ako ho nepoznáme
May 16, 2023

V tchto doch sa na pulty knhkupectiev dostva

Erika Jurinová: "Nakúpiť darčeky som ešte nestihla"
December 21, 2022

Ako hodnot uplynul rok znovuzvolen upanka Eri

Sociálna oblasť aj naďalej patrí k prioritám ŽSK. S akými riešeniami župa prichádza?
November 16, 2022

ilinsk samosprvny kraj je prvou lastovikou na

"Kultúrne o kultúre". Stanislav Thomka ma víziu ako oživiť kultúru v meste
October 19, 2022

Rozhovor medzi spisovateom Igorom Vlekom a Stan

"Naše nemocnice môžu byť v hospodárení príkladom aj pre tie ostatné na Slovensku"
October 12, 2022

Vedeli ste, e ilinsk Samosprvny Kraj je spome

Investovalo sa do ciest aj do vzdelávania. Čo všetko sa ŽSK podarilo spraviť?
September 23, 2022

o vetko za udialo v doprave v ilinsk Samospr

Žilinský samosprávny kraj si nevyberá, komu pomáhať - pomáha všetkým
August 10, 2022

Pre ilinsk upu je tma socilnej starostlivost

Martin Novysedlák: Môj proces je spojenie viacerých štýlov umenia na jednom mieste
June 06, 2022

Na zaiatku bola mylienka, ktor to vetko zaal

loaded