Prat.

Prat.


En prat om sosialantropologi

March 08, 2015

I radioprogrammet Prat skal vi skape klarhet rundt vanskelige temaer som du kanskje har kjennskap til, men bare har en vag forståelse av. Vi vil gjøre kompliserte og innviklede tema forståelige slik at du ikke trenger en utdanning innen feltet for å forstå det.

I denne andre episoden er temaet antropologi. For å finne ut mer om antropologi inviterte jeg Trond Berge og Martin Thomassen. Begge er førsteamanuensis ved instituttet for sosialantropologi ved NTNU.