Prat.

Prat.


En prat om sosiologi

February 03, 2015

I radioprogrammet Prat skal vi skal vi skape klarhet rundt vanskelige temaer som du kanskje knapt har kjennskap til, eller bare har en vag forståelse av. Vi vil gjøre kompliserte og innvikledetemae forståelgier slik at du ikke trenger en utdanning i feltet for å forstå det. Programmet er tilgjengelig både via streaming og som Podcast. Og hvis du følger oss utover våren, får du vite mer om blant annet filosofi, antropologi, statsvitenskap og annet.

I denne første episoden er temaet sosiologi. For å finne ut av hva det egentlig er, inviterte jeg professor Aksel Tjora ved institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU. I tillegg fikk vi besøk av Arve Hjelseth som er førsteamanuensis ved samme institutt.