Po(D)ema | Mundo Podcast

Po(D)ema | Mundo Podcast


Po(D)ema #129 – Delí­rio de Alice

September 09, 2017

Interpretaçío do poema/conto Delí­rio de Alice de autoria de Kell Bonassoli. Interpretaçío por Kell Bonassoli.