Podcast EraMahdi

Podcast EraMahdi


Diskusi Wasiat Nabi Muhammad(s) Di Malam Kewafatannya

August 25, 2015

Meninggalkan wasiat adalah satu kewajiban ke atas setiap Muslim yang berkemampuan, dan ini direkodkan di dalam Quran. Oleh itu, sebagai contoh unggul kepada umat Muslimin, maka sudah pasti Nabi juga akan meninggalkan wasiat, seperti mana ia adalah amalan para Nabi yang lepas.