NovaOnda Podcasts

NovaOnda Podcasts


Latest Episodes

Jukebox Time – (12/04/2024)
April 12, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Jukebox Time – (12/04/2024)

Algo Mas Que Fútbol – (12/04/2024)
April 12, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Algo Mas Que F̼tbol Р(12/04/2024)

Aires Latinos – (12/04/2024)
April 12, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Aires Latinos – (12/04/2024)

Cine que no es poco – (12/04/2024)
April 12, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Cine que no es poco – (12/04/2024)

Fangirleando con los personajes literarios – (12/04/2024)
April 12, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Fangirleando con los personajes literarios (12/04/2024)

Coacheando – (12/04/2024)
April 12, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Coacheando (12/04/2024)

Strangers Songs – (11/04/2024)
April 11, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Strangers Songs (11/04/2024)

Tías Xulísimas – (11/04/2024)
April 11, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Tas Xulsimas (11/04/2024)

Dando La Clave – (11/04/2024)
April 11, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: Dando La Clave (11/04/2024)

De Machín a Rosalía – (11/04/2024)
April 11, 2024

Programa de NovaOnda Albacete: De Machn a Rosala (11/04/2024)