Nikola Kotalová - Dělej co miluješ

Nikola Kotalová - Dělej co miluješ


Dělej co miluješ #18 – Cesta zpátky k sobě – Lucie Königová

November 04, 2022

Vtejte u 18. epizody podcastu Dlej co miluje! Zde se opt setkme s Luci Knigovou, se kterou jste se seznmili u m na YT kanle u vce ne ped rokem. Pesn v 8. epizod podcastu jsme pedstav