Phúc Âm Trọn Vẹn

Phúc Âm Trọn Vẹn


Latest Episodes

Giá Trị Của Mỗi Con Người
February 28, 2021

Bài của Anh Jan E. Newman Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật Tại sao chúng ta có giá trị lớn lao như vậy đối với Cha Thiên Thượng của chúng ta? Gần đây tôi cảm thấy có ấn tượng phải kết nối lại với một gia đình mà người […]

Phụ Nữ và Quyền Năng Giao Ước
February 26, 2021

Bài của Chủ Tịch Jean B. Bingham Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ Chúng ta có thể hân hoan trong những đặc ân và quyền năng mà chúng ta có được nhờ vào chức tư tế. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng các tầng trời cũng luôn mở ra cho các phụ nữ […]

Lời Giới Thiệu Podcast
February 21, 2021

Xin hân hoan chào đón các anh chị em đến với podcast “Phúc Âm Trọn Vẹn”.  Chúng tôi, một nhóm tín hữu nói tiếng Việt thuộc Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giê Su Ky Tô, đồng lòng tình nguyện thu âm các sách Thánh Thư và tài liệu của Giáo Hội […]