Nästa hållplats

Nästa hållplats


12. Västlänken – det handlar om framtiden

June 28, 2018

Bo Larsson, Projektchef för Västlänken gästar podden och det blir det ett samtal om förtroende, tillit och demokrati. Få byggprojekt i Västsverige har väckt så mycket känslor och fått så mycket mediabevakning. Den allmänna opinionen har kantats av missnöje med den demokratiska processen och den visionära tanken med projektet har kommit i skymundan. När Bo Larsson får frågan om vad han tycker det pratats för lite om är han supertydlig:


Västlänken handlar om framtiden och vi bygger på 120 års sikt. Det är ett perspektiv vi måste ha med oss.