Naat Geceleri

Naat Geceleri


Latest Episodes

Ummanlar Gibi / 2012
January 09, 2019

Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun İnançla geril, insana sevgi duy Kalmasın el uzatmadığın bir mahsun gönül **** Dünyada her kim varsa sevgiye muhtaç O’nun hayatını anlat bilsinki ilaç Aç herkese aç sineni onun gibi aç **** Sev kardeşim O...

Tevfizname / 2012
January 09, 2019

Hak şerleri hayr eyler Zan etme ki ğayr eyler Ârif ânı seyr eyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler… Sen Hakka tevekkül kıl Tefvîz it ve râhat bul Sabr eyle ve râzı ol Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler… Kalbin Âna berk eyle Tedbîrini...

Ya Imama Ruslina / 2012
January 09, 2019

يا إمام الرسل ياسندی Yaa imaamar-rusli yaa sanadii أنت باب الله معتمدی Anta baabullaahi mu’tamadii فبدنياي وآخرتي Fabidunyaaya wa aakhirotii يا رسول الله خذ بيدی Yaa Rosuulallaahi khudz biyadii قسما بالنجم حين هوی Qosaman bin-najmi hiina hawaa...

Uyan Ey Gözlerim / 2012
January 09, 2019

Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Azrail'in kastı canadır inan Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Semâvâtın kapıların açarlar Alemlere rahmet suyun saçarlar Seherde kalkana hülle biçerler Uyan ey...

Sayesi Düşmez Yere / 2012
January 09, 2019

Sâyesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tûr'sun Mihr-i âlem-gîrsin baştan ayağa nûrsun Târik-ı gülzâr-ı âlem mâlik-i mülk-i adem Münkirine mahz-ı mâtem mü'minîne sûrsun Sensin ol şâh kim Süleymanlar kapında mûrdur On sekiz bin âleme hükmetmeye me'mûrsun...

Sen Mevlayı Sevende / 2012
January 09, 2019

Sen Mevlayı sevende Mevla seni sevmez mi? Sen Mevla'yı sevende Mevla seni sevmez mi Rızasına ivende rızasını vermez mi Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda eylesen Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi Şer'-i Şerif yolunda havf-i Huda diline...

Tecellayi Cemalinden / 2012
January 09, 2019

Tecellâyı cemalinden Habibim nevbahar âteş, Gül ateş, bülbül âteş, sümbül âteş, Hak ü hâr âteş. Şuây-ı âfitâbındır yakan bil-cümle uşşâkı, Dil âteş, sîne âteş, hem dü çeşm-i eşk-i bâr âteş. Hayal-i şem-i rûyinle acep mi yansa can ü dil, Nigârım gel...

Seher Vakti Bülbüller / 2012
January 09, 2019

Seher vakti bülbüler Nede güzel öterler(2) Açınca tüm çicekler Birlikte zikredeler(2) Aman allah ya Allah Dertlere derman Allah Gönüle şifa veren La ilahe illalah Akşam olur giderler Boyun büker çiçekler Kim bilir ne söylerler Feryad eder bülbüller...

Ruhum Sana Aşık / 2012
January 09, 2019

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. Ecrâm ü felek, levh-u kalem, mest-i nigâhım, Dîdârına âşık ulu Yezdân'dır Efendim. Mahşerde nebîler bile senden medet ister, Rahmet, diyen âlemlere, Rahman'dır...

Medine'nin Gülü / 2012
January 09, 2019

Andm yine Sen'i her ey ydmdan silindi, Hayalin gnlmn tepelerinde gezindi; Bu bir serap olsa da hafakanlarm dindi... Andm yine Sen'i her ey ydmdan silindi. Keke her an aknla oturup a