Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


125 I 2023. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ! DAR EU ÎI SUNT CREDINCIOS ? [Geneza 24.63–67 I 1 Corinteni 1.9 I 1 Corinteni 4.2]

May 07, 2023

125 I 2023. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ! DAR EU ÎI SUNT CREDINCIOS ?
I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 24 : 63 – 67 I I Corinteni 1 : 9 I I Corinteni 4 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Mai 2023 I
Credincioșilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris un adevăr impresionant : „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru”. (I Corinteni 1 : 9)
Iar în I Corinteni 4 : 2, tot apostolul Pavel a mai notat un aspect care este important pentru un credincios :

„Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui”.

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, să ne amintim de-o întâmplare din Vechiul Testament pentru a putea răspunde la întrebarea :
Cât de important este un rob credincios în lucrul încredințat lui ?
În Geneza 24 : 63 – 67 scrie că :

„Într-o seară, când Isaac ieşise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii şi s-a uitat ; şi iată că veneau nişte cămile.
Rebeca a ridicat şi ea ochii, a văzut pe Isaac şi s-a dat jos de pe cămilă. Şi a zis robului : „Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp ?”
Robul a răspuns : „Este stăpânul meu !” Atunci ea şi-a luat marama şi s-a acoperit.
Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara ; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, şi el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale”.

Prin aceste cuvinte sunt prezentați Isaac, Rebeca și robul (despre care noi credem că ar fi Eliezer). Cine erau ei ? Isaac era fiul dar și viitorul mire care a avut încredere că Tatăl Lui îi va lua de soție pe fata care era cea mai potrivită pentru el.
Rebeca era Mireasa pe care Mirele abia în timp avea să o cunoască ...

Dar cine era Robul ?
Se presupune că Eliezer ar fi fost robul pe care Avraam l-a trimis pentru a lua soție copilului lui.
Dar în Biblie nu scrie cum se numea acel rob (a se vedea Geneza 24 : 2), dar probabil prin asociere cu Geneza 15 : 2 – 3 s-a ajuns la presupunerea că el ar fi Eliezer.
Dar oricine ar fi fost acel om, este clar că robul era un om de caracter.

Să observăm doar ce scrie în Geneza 24 : 10 unde este notat că :

„Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat, având cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său. S-a sculat şi a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor”.

Călătoria dela Hebron până în Nahor (Mesopotamia) dura aproximativ șaptesprezece zile, deoarece era de parcurs o distanță de aproximativ opt sute de kilometri.
Este limpede că Avraam avea o foarte mare încredere în robul lui, deoarece Avraam a acceptat voia robului lui deși știa că odată plecat de acasă robul decidea ce avea să facă ... având la dispoziție o avere !

Oare eu aș fi putut să fac așa ceva ? Să am atât de multă încredere într-un om (chiar dacă luăm în calcul și faptul că Avraam își cunoștea robul de mulți ani) ?

În pasajul amintit mai sus cel în jurul căruia se învârt toate este ... robul. El a fost credincios :

în fapte (față de Avraam),
în vorbe (față de Rebeca și de familia ei) și
în lucrul încredințat lui (față de Isaac).

Un rob de acest fel :

1. este acel om în care ai încredere că dacă îl trimiți să facă ceva, el va face exact ce i-ai spus să facă.
2. este acel om care atunci când vorbește știi că spune adevărul și că nu minte.
3. este acel om care dacă îți spune ceva știi ca lucrurile stau exact cum îți spune el. Altfel de unde ar fi putut știi Isaac și mai apoi Avraam că femeia cu care a venit acasă ... chiar este cine spune robul lor că este?

În final să mă întreb :
1. Oare eu sunt așa de credincios față de Dumnezeu ? Fac ce îmi cere Stăpânul și merg acolo unde mă trimite ?
2. Vorbesc cuvintele Lui în dialogurile pe care le am zi de zi cu persoane necunoscute mie (cum a făcut robul cu familia Rebecăi) ?
3. Dau socoteală pentru faptele mele ?


loaded