Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


118 I 2023. CE SĂ FAC PENTRU A PRIMI O RĂSPLATĂ ? [Luca 14.12 I Matei 10.41–42 I 1 Corinteni 3 : 14]

May 01, 2023

118 I 2023. CE SĂ FAC PENTRU A PRIMI O RĂSPLATĂ ?
I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 14 : 12 I Matei 10 : 41 – 42 I I Corinteni 3 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Aprilie 2023 I
Soluțiile ieftine valorează cât costă. Atât soluțiile de spălat cât și soluțiile propuse și folosite pentru rezolvarea unor probleme spirituale, sufletești sau materiale ...
Poate că de aceea și avem mai multe probleme decât rezolvări, deoarece alegem să facem în special lucruri care să nu ne coste. Iar rezultatele se văd...
Dar pentru cei care face lucruri care-i costă și rezultatele sunt de valoare, iar Dumnezeu îi răplătește pe măsura mâinii Lui mari cu care-i binecuvântează !

În prezentul studiu vom aminti cele trei adevăruri adevăruri despre răsplată Lui Dumnezeu amintite anterior, apoi vom prezenta doar o parte din cel de-al treilea aspect al răsplătirii Divine :
1. Dumnezeu este Cel care răsplăteşte atât binele cât şi răul făcut
2. Ce fel de răsplată poate primi un om ?
3. Ce să fac pentru a primi o răsplată ?

III. Ce să fac pentru a primi o răsplată ?
Pentru ce se primeşte o răsplată de la Dumnezeu şi de la om ? Vom aminti numai șapte aspecte ale acesui adevăr. Voi primi o răsplată dacă :

1. Îl iubesc şi pe cel ce-mi face rău
În Luca 6 : 32 – 33 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

„Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine ? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine ? Şi păcătoşii fac aşa”.

2. Îmi trăiesc viaţa de credinţă în ascuns
Vom nota doar patru versete : Matei 6 : 1 - 2, v. 5 și v. 16.

3. Trăiesc o viaţă de renunţare (atunci când Dumnezeu îmi cere să fac acest lucru)
Matei 19 : 27

„Atunci Petru a luat cuvântul şi I-a zis : „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat ; ce răsplată vom avea ?”

În ce constă răsplata putem afla citind răspunsul Domnului Isus (Matei 19 : 28 - 29).

4. Fac binele fără să aştept o răsplată
În Luca 14 : 12 scrie că Domnul Isus :

„A zis şi celui ce-L poftise : „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe tine, şi să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut”.

5. Sunt ospitalier și mă ocup cu binefacerea și cu dărnicia
Domnul Isus a călătorit mult împreună cu ucenicii Lui. EL știa foarte bine cemare lucru este să te găzduiască cineva, să îți ofere un loc de dormit și ceva de mâncare !
De aceea este bine să ne amintim cuvintele pe care Domnul Isus le-a spus. Matei a fost unul dintre cei care au mers cu Domnul Isus și înțelegea foarte bine acest aspect al vieții pe care noi cei care avem o viață stabilă poate nu îl înțelegem așa de ușor. Domnul Isus a spus că :

„Cine primeşte un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc ; şi cine primeşte pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.” (Matei 10 : 41 – 42)

Iar în Marcu 9 : 41 este notat că :

„ ... oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata”.

În Evrei : 13 : 2 este scris clar :

„Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri”. Iar în versetul 16 este scris clar : „Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia ; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac”.

6. Lucrez prin credinţă la îndemnul Duhului Sfânt
În I Corinteni 3 : 14, apostolul Pavel a scris că :

„Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată”.

7. Îi ajut pe credincioșii care trec prin necazuri mari
În Evrei 6 : 10 scrie :


loaded