Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


51 I 2023. PRIN CREDINȚĂ TRECEM DE LA MOARTE LA VIAȚĂ [Matei 27.50-56 I Luca 24.44–46 I Ioan 5.24]

February 27, 2023

51 I 2023. PRIN CREDINȚĂ TRECEM DE LA MOARTE LA VIAȚĂ
I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 27 : 50 - 56 I Luca 24 : 44 – 46 I Ioan 5 : 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Februarie 2023 I
Credința este materialul din care sunt construite realizările din viitor. La fel cum dacă ai cărămizile poți construi casa, tot la fel dacă ai credința vezi deja prin ochii credinței ceva ceea urmează să fie !
O definiţie veche a cuvântului credinţă este aceasta :

„fapta de a crede și efectul ei”. (Şăineanu, ed. VI, 1929)

În prezentul studiu reamintim că avem ca pasaj Biblic, Evanghelia după Matei 27 : 50 – 56, unde este descris momentul morții Domnului Isus.

Reamintim faptul că din acest pasaj Biblic se desprind trei adevăruri. Un martor ocular poate înțelege ceea ce a privit folosindu-și :

vederea,
credința, iar pentru aceasta este nevoie de
călăuzirea Duhului Sfânt.

Cum vedeau femeile (oamenii de pe pământ în general ceea ce se întâmpla) omorârea şi moartea unui om nevinovat ?!
Martorii oculari tocmai asistaseră la decesul Domnului Isus, dar ucenicii știau că pe cruce nu se sfârșise totul atunci și acolo ... ci avea să urmeze Învierea Domnului Isus !
În Luca 24 : 44 – 46, este notat că după Învierea Lui, Domnul Isus li s-a arătat ucenicilor Lui :

„Apoi le-a zis : „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.”
Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis : „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi”.

II. Credinţa
De aceea azi vom vorbi, în al doilea rând, despre credința de care era nevoie și pentru martorii oculari de atunci dar și pentru noi cei de acum, pentru a-L crede pe Dumnezeu pe Cuvânt și pentru a ne încrede în EL sau cum s-ar spune :

crederea Lui Dumnezeu și
încrederea în Dumnezeu.

Când ne gândim la credință ne referim la înţelegerea faptului că dincolo de ceea ce văd (sau înţeleg eu din ceeea ce mi se întâmplă poate chiar acum), este sau poate fi lucrarea Lui Dumnezeu.
Iar El poate să aibă un cu totul alt plan pentru viaţa mea, decât ceea ce înțeleg eu din ceea ce mi se întâmplă ... Credinţa vede de sus în jos !
Noi vedem până la mormânt, dar Dumnezeu ne-a spus ce este dincolo de el. Un exemplu de vedere până dincolo de moarte este descris în Luca 16 : 19 – 31, unde Domnul Isus a spus exemplul din viața a doi vecini, unul bogat și altul sărac.

Pentru privitorul de pe pământ, amândoi vecinii au murit şi era o parte din adevărul total, adică ceea ce s-a văzut de pe pământ. Ce nu s-a văzut ? Ce a urmat după.
Amândoi probabil că au avut parte de-o înmormântare, dar nu amândoi au ajuns în acelaşi loc. Destinaţiile au fost diferite, după cum şi viaţa de pe pământ le-a fost diferită.
Doar Domnul Isus a văzut ce era dincolo ... unde a ajuns Lazăr şi unde a ajuns de fapt cel care a fost cândva bogat pe acest pământ.

Pe bună dreptate se spune că : „Mintea ne minte !”

Martorii oculari au văzut decesul Domnului Isus dar nu au văzut şi continuarea, ce a urmat după aceea !
Care a fost de fapt adevărul întreg ? „Moartea este o virgulă nu un punct” cum foarte bine se spune.

În Ioan 5 : 24 sunt consemnate cuvintele Domnului Isus, care a spus cu mai mult timp înainte de moartea Lui aceste cuvinte :

„Adevărat, adevărat vă spun că

cine ascultă cuvintele Mele şi
crede în Cel ce M-a trimis
are viaţa veşnică şi

nu vine la judecată, ci
a trecut din moarte la viaţă”.

Dumnezeu să ne ajute, mai ales atunci când avem parte de decesul cuiva drag, să avem acei ochi ai credinței cu care putem vedea continuarea, adică exact ceea ce cei mai mulți nu văd și anume ceeea este dincolo.
Cum cel drag a ajuns Acasă și trăiește în prezența Lui Dumnezeu o viață de vis.

Doamne ajută ! Amin !

Podcastul poate fi ascultat aici :


loaded