Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


365. LA MULȚI ANI ESTE CAM PUȚIN DE ACEEA VĂ DORIM VIAȚĂ VEȘNICĂ [Daniel 6.19–22 I Evrei 11.32–34 I 1 Cronici 22.9]

December 31, 2022

365. LA MULȚI ANI ESTE CAM PUȚIN DE ACEEA VĂ DORIM VIAȚĂ VEȘNICĂ
I Podcast I Pasaje Biblice : Daniel 6 : 19 – 22 I Evrei 11 : 32 – 34 I I Cronici 22 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Decembrie 2022 I
În cartea Daniel 6 : 19 – 22 scrie că : „În revărsatul zorilor însă împăratul s-a sculat şi s-a dus în grabă la groapa cu lei. Şi apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel :
„Daniele, robul Dumnezeului celui Viu, a putut Dumnezeul tău căruia Îi slujeşti necurmat să te scape de lei ?” Şi Daniel a zis împăratului :
„Veşnic să trăieşti, împărate ! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău !”
Daniel i-a urat împăratului : „Veşnic să trăieşti, împărate !” (Daniel 6 : 21) Era o binecuvântare dată de un om al Lui Dumnezeu !
Noi spunem doar : „La Mulţi Ani !” Dar este bine ca şi în această perioadă să le dorim tuturor : Să-ţi dea Dumnezeu viaţa veşnică !
Din această urare putem învăţa că există trei aspecte care descriu viaţa :
1. Lungimea vieţii : „Veşnic”,
2. Calitatea : „să trăieşti”, şi
3. Stabilitatea vieţii : „ ... împărate” !

I. Lungimea vieţii !

„Veşnic să trăieşti, împărate !” (Daniel 6 : 21)
În primul rând, trebuie să ştim că :
veşnicia se dă în dar, nu se merită (nu se poate obţine prin meritele personale, plătind cu o anumită cantitate de fapte bune, biletul necesar intrării în Cer)!
se primeşte numai prin Harul venit din cer, prin credinţă !
În cartea Daniel, este descrisă doar întâmplarea, dar, în cartea Evrei este scris ce a avut Daniel în el :
„Şi ce voi mai zice ? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci !
Prin credinţă
au cucerit ei împărăţii,
au făcut dreptate,
au căpătat făgăduinţe,
au astupat gurile leilor,
au stins puterea focului ... ” (Evrei 11 : 32 – 34).

Aceste ultime două lucruri, au fost pe vremea lui Daniel ! Autorul cărţii explică faptul că, aceste minuni, au fost posibile prin credinţă !
Dar, la fel cum Dumnezeu, a trimis un înger, care a închis gurile leilor, iar Daniel a scăpat cu viaţă, (deşi nici teoretic, nici practic nu avea nicio şansă), la fel în cer, se poate ajunge numai prin Isus, El este Cel venit din cer, jos pe pământ !
Ne ajută CEL ce face ca natura păcătoasă, fiara, să nu aibă nicio putere de omorâre !

II. Calitatea vieţii !
„Veşnic să trăieşti, împărate ! ” (Daniel 6 : 21)
Calitatea vieţii (pe care o trăieşti) poate fi rea sau bună ... Poţi să trăieşti cu adevărat (să te bucuri de viaţa pe care o ai), sau poţi să nu te bucuri de ce ai, deşi poate nu-ţi lipseşte nimic.
Trebuie să nu uităm că Daniel îi face această urare cuiva care deşi era împărat, nu a putut să se bucure nici măcar de un somn liniştit !

III. Stabilitatea vieţii
„Veşnic să trăieşti, împărate ! ” (Daniel 6 : 21)
La fel cum un împărat deţine funcţia în mod ereditar, şi viaţa veşnică este ceva ce odată ce este moştenită de la Dumnezeu, nu se va pierde, (bineînţeles dacă omul vrea să trăiască după voia Lui Dumnezeu).
„Domnul este lumina şi mântuirea mea : de cine să mă tem ? Domnul este sprijinitorul vieţii mele : de cine să-mi fie frică ?”. (Psalmul 27 : 1)
Pacea şi liniştea sunt un cadou de la Dumnezeu : „Iată că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei şi căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmaşilor lui de jur împrejur ; căci numele lui va fi Solomon şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea în timpul vieţii lui”. (I Cronici 22 : 9)

Care este opusul unei astfel de vieţi fără stres ? Neliniştea ...

„Omul cel rău îşi duce în nelinişte toate zilele vieţii, toţi anii de care are parte cel nelegiuit”. (Iov 15 : 20)
Vă dorim ca în 2023 şi toată viaţa dumneavoastră de acum înainte,


loaded