Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


357. DOMNUL ISUS ȘI DUHUL SFÂNT [Isaia 11.1-10 I Luca 3.21–22 I Filipeni 2.5–8]

December 31, 2022

357. DOMNUL ISUS ȘI DUHUL SFÂNT
I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 - 10 I Luca 3 : 21 – 22 I Filipeni 2 : 5 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Decembrie 2022 I
Dacă I Se supune Lui Dumnezeu, fiecare om de pe pământ poate avea același parcurs al vieții ca Domnul Isus : nașterea, mântuirea precum și primirea Duhului Sfânt în viața lui, iar după aceea viața lui de credință dacă este trăită în ascultarea de Dumnezeu aduce autoritatea spirituală.
Reamintim că pasajul citat este Isaia 11 : 1 – 10 din care astăzi vom aminti numai primele două versete unde era proorocit despre Mesia :
„Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul”. (Reamintim că aceste versete sunt notate în Isaia 11 : 1 - 2)
În cadrul prezentului studiu vom menționa al doilea aspect care reiese din prorocia lui Isaia și anume faptul că Mesia (Christos) avea să aibe :

II. O relație foarte bună cu Duhul Sfânt

Dintre cei patru evangheliști, Luca este cel care a scos în evidență faptul că între Tatăl, Fiul (Domnul Isus) și Duhul Sfânt a fost o relație deosebită.
Dar să observăm câteva astfel de exemple din viața Domnului Isus, deoarece într-un creștin tot Domnul Isus Își trăiește viața (a se vedea Galateni 2 : 20) și tot prin puterea Duhului Sfânt va acționa.

Prin Isaia era proorocit că : „Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul”.

Despre Duhul Sfânt sunt amintite șapte aspecte.

1. În primul rând, EL este Duhul Domnului (în ebraică este folosit Yahwe sau Yehova, adică Dumnezeu)

Acest adevăr este cnfirmat în Luca 3 : 21 – 22 unde scrie că : „După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus ; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea : „Tu eşti Fiul Meu preaiubit : în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea !”

2. În al doilea rând, vom nota două aspecte privitoare la Duhul Sfânt și anume faptul că EL este „duh de înțelepciune şi de pricepere”

În viața Domnului Isus, ambele aspecte pot fi observat cu ușurință în mai multe situații de viață prin care a avut de trecut Domnul nostru.
În Luca 20 : 20 – 26 scrie că : „Au început să pândească pe Isus ; şi au trimis nişte iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniţi ca să-L prindă cu vorba şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceştia L-au întrebat :
„Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi pe oameni drept şi că nu cauţi la faţa oamenilor, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu ?”
Isus le-a priceput viclenia şi le-a răspuns : „Pentru ce Mă ispitiţi ? Arătaţi-Mi un ban. Al cui chip şi ale cui slove sunt scrise pe el ?” „Ale cezarului”, au răspuns ei.
Atunci El le-a zis : „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”
26 Nu L-au putut prinde cu vorba înaintea norodului ; ci, miraţi de răspunsul Lui, au tăcut”.
Prin Duhul Sfânt Domnul Isus a priceput adevărul, ȘI-a dat seama de cursa pe care I-au întins-o și a avut și înțelepciunea de-a da un răspuns față de care ispititorii nu au mai avut replică.

3. În al treilea rând, Duhul Sfânt este „duh de sfat și de tărie”

Sfatul costă în : „Vorbe, argumente spuse cuiva pentru a-l convinge să procedeze într-un anumit fel, într-o împrejurare dată ; povață, îndemn, îndrumare”. (DEX, 2009)

În Luca 10 : 5 – 7 și apoi v. 10 - 11 sunt notate sfaturile date celor şaptezeci de ucenici, pe care Domnul Isus i-a trimis doi câte doi după ce le-a spus printre altele și aceste învățături de bun simț :
„În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi : „Pacea să fie peste casa aceasta !” Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii,


loaded