Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


345. HARUL ÎN NOUL TESTAMENT SAU HAR DUPĂ HAR [Ioan 1.1-18 I Luca 4.22-30]

December 22, 2022

345. HARUL ÎN NOUL TESTAMENT SAU HAR DUPĂ HAR
I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 1 - 18 I Luca 4 : 22 - 30 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Decembrie 2022 I
Harul în esența lui este ca un cadou nemeritat pe care Dumnezeu i-l acordă cuiva nu datorită meritelor omului respectiv, ci datorită faptului că Dumnezeu a decis să-i facă acelui om un cadou.
Și în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu ȘI-a arătat bunătatea Lui față de toți oamenii de pe pământ dar trebuie să accentuăm clar faptul că doar poporul Evreu ales de Dumnezeu, doar ei erau poporul față de care Dumnezeu ȘI-a arătat harul Lui într-un mod deosebit iar harul arătat celor de o altă naționalitate era o excepție (a se vedea Luca 4 : 22 - 30).
Dar în Noul Testament, harul ne-a fost dat prin Domnul Isus și este valabil pentru toți oamenii de pe pământ.
Noi trăim în perioada harului pe care Dumnezeu îl arată tuturor oamenilor de pe pământ și este frumos ca în această perioadă în care peste puțină vreme vom sărbători Întruparea Domnului Isus să ne amintim ce a scris apostolul Ioan despre Mântuitorul venit ca o Lumină aprinsă într-un loc în care era un întuneric beznă :

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El ; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
A venit un om trimis de Dumnezeu : numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu ; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – Ioan a mărturisit despre El, când a strigat :
„El este Acela despre care ziceam eu : „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har ; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu ; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1 : 1 – 18)

Acestea sunt cuvintele scrise de un om care L-a cunoscut personal pe Domnul Isus, iar apostolul Ioan a fost foarte apropiat de Domnul Isus ... iar Domnul Isus a fost foarte apropiat de el !
Prin jertfa de pe cruce a Domnului Isus, datorită faptului că Domnul ȘI-a dat viața pentru noi, oricare om care crede că Domnul Isus a murit și în locul lui și care ÎL cheamă ca Domn și Mântuitor poate primi mântuirea și viața veșnică.
Noi care cunoaștem aceste adevăruri însă tindem să le minimalizăm importanța, să le subapreciem, să le subestimăm valoarea, să le subevaluăm. Dar trebuie să-I mulțumim frumos Domnului Isus pentru venirea Lui la noi pe pământ și pentru faptul că oriunde ne-am afla, putem să vorbim cu EL prin rugăciune iar EL a promis că ne ascultă și că ne răspunde.

Nu crezi că este așa ? Încearcă ! Ce te costă să încerci ? Pune-te pe genunchi chiar acum și vorbește ca și cum ai vorbi cu un prieten.
Vorbește cu Cel pe care tu nu-l vezi dar EL te vede și vei constata după aceea ce se întâmplă ! Nu îți va veni să crezi ce putere se declanșează din momentul în care tu apelezi la Dumnezeu prin rugăciune !

Rugăciunea este ca un telefon mobil pe care primindu-l gratis, îl poți folosi pentru a-l apela direct pe Dumnezeu.


loaded