Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


320. SPIRITUL CRITIC [Geneza 31.26–28 I 1 Samuel 17.28 I Matei 25.24]

November 17, 2022

320. SPIRITUL CRITIC
I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 31 : 26 – 28 I 1 Samuel 17 : 28 I Matei 25 : 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Noiembrie 2022 I
Una dintre problemele mari pe care o avem constă în spiritul critic și în duhul de judecată care ne îndepărtează pe oameni, unii de alții. Critica poate fi constructivă sau distructivă și este mare lucru când un constructor din domeniul spiritual este un meșter zidar înțelept și știe când să folosească mistria și când să folosească barosul.
A critica înseamnă :

„A dezvălui lipsurile, greșelile, defectele unor persoane, ale unei opere, ale unor stări de lucruri (arătând cauzele și indicând mijloacele de îndreptare) ...♦ A arăta cu răutate (sau cu exagerare) părțile slabe ale unui lucru sau ale unei persoane ; a comenta în chip răutăcios, născocind lipsuri și greșeli ; a bârfi”. (DEX, 2009)

Critica constructivă este o :

„Metodă de educare constând în scoaterea la iveală a greșelilor și lipsurilor și în indicarea mijloacelor pentru lichidarea lor”. (Dicționar de neologisme, 1986)

Acest fel de critică edifică spiritual, iar a edifica înseamnă :

„1. a construi un edificiu ; 2. a înălța sufletul, a insufla pietate prin exemple sau prin cuvinte; 3. a instrui, a informa”. (Șăineanu, ediția a VI-a, 1929)

Literal cuvântul „edific” înseamnă :

„a construi o casă, un templu”, cuvântul „edificare” fiind format din două cuvinte latine : „casă, templu” și „facere” (a se vedea Dicționaru limbii românești, 1939).

Dar în prezentul studiu nu ne vom referi la spiritul critic care face o evaluare atentă, care dezvăluie neajunsurile, care face o analiză la rece, corectă prin care cel care o aude poate fi repus pe linia de la care a deraiat, ci vom observa câteva exemple de spirit critic distructiv care este asociat cu mânia, cu creșterea tensiunii, cu acuzarea celuilalt de defectele ... pe care le are de fapt acuzatorul.

Sinonime pentru critic sunt :

„agitat, frământat, greu, tulbure, zbuciumat”. (Dicționar de sinonime, 2002)

Pentru a vedea atât de bine paiul trebuie ca să fie scoasă din ochi bârna ori acest lucru nu se face așa de ușor și nici atât de repede cum s-ar crede. Maturizarea și sfințirea sunt procese îndelungate și nu apar peste noapte.

Să observăm trei exemple (de oameni critici) pentru a ne analiza dacă nu cumva suntem și noi oameni care folosim critica distructivă care poate fi extrem de demoralizatoare.
1. Laban

Deși Dumnezeu l-a avertizat în noaptea dinainte să aibă grijă ce vorbește, totuși Laban nu s-a putut abține să nu-l înnegrească pe Iacov. În Geneza 31 : 26 – 28 scrie că :

„Atunci Laban a zis lui Iacov : „Ce-ai făcut ? Pentru ce m-ai înşelat şi mi-ai luat fetele ca pe nişte roabe luate cu sabia ? Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înşelat şi nu mi-ai dat de ştire ? ... Ca un nebun ai lucrat”.

Critica sau înnegrirea nu conține numai minciuni (fetele luate ca roabe, lucrat ca un nebun etc.) deoarece atunci persoana acuzată nu ar avea mustrări de conștiință, ci o critică venită din iad conține și adevăr, puțin este drept dar ceva adevăr există. Laban a spus : „ai fugit pe ascuns”.
Moise a notat în Geneza 31 : 20 că într-adevăr :

„ ... Iacov a înşelat pe Laban, arameul, căci nu l-a înştiinţat de fuga sa”.

Acesta era un adevăr, dar era poate zece la sută din nouăzeci la sută minciuni !

2. Eliab
În I Samuel 17 : 28 sunt notate cuvintele de bun venit pe care întâiul născut i le-a adresat ultimului născut, pe care l-a văzut atunci pentru prima dată după cel puțin patruzeci de zile :

„Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceştia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Şi a zis : „Pentru ce te-ai coborât tu şi cui ai lăsat acele puţine oi în pustiu? Îţi cunosc eu mândria şi răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta.” ... ”.
„Ce luptă frate ?”

L-ar fi putut întreba David, deoarece ei doar se făceau că luptă conform programulu...