Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


276. SELECTEAZĂ CORECT 72. CLĂTINAREA SIGURANȚEI DE SINE [Ieremia 10.23 I Iacov 4.13–16 I Luca 5.4–6 I Faptele Apostolilor 8.26–27 și v. 39–40 I Faptele Apostolilor 9.4-5]

October 04, 2022

276. SELECTEAZĂ CORECT 72. CLĂTINAREA SIGURANȚEI DE SINE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ieremia 10 : 23 I Iacov 4 : 13 – 16 I Luca 5 : 4 – 6 I Faptele Apostolilor 8 : 26 – 27 și v. 39 – 40 și Faptele Apostolilor 9 : 4 - 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Octombrie 2022 I

În privința capacității îndeplinirii planurilor de viitor dar și al previziunilor de viitor, logica este unul dintre cei mai mari dușmani ai noștri ! De ce ? Deoarece mintea socotește ea cum ar trebui să fie viața bazându-se pe experiențele din trecut.

„Știu eu mai bine” este o expresie folosită de omul sigur pe sine, „stăpân pe situație”. Dar de foarte multe ori greșim extrem de grav gândind așa deoarece teoretic noi știm bine că „socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg” ...

Dar unii oameni deși constată de multe ori cât de greșit pot gândi, rămân tot siguri pe sine în loc de-a cere ajutorul Lui Dumnezeu.

Să amintim câteva exemple din viața noastră (din trecut) și vom putea observa de câte ori ceva am prevăzut că va fi și cu totul altfel au decurs lucrurile.

Aceasta este și pentru clătinarea siguranței de sine și implicit pentru smerirea noastră, deoarece doar văzându-ne neputința noastră putem ajunge la concluzia că trebuie să cerem ajutorul Lui Dumnezeu și vom constata și în acest domeniu că Biblia este adevărată :

„Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui ; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă”. (Ieremia 10 : 23)

În cartea Iacov 4 : 13 – 16 scrie :

„Ascultaţi, acum, voi care ziceţi : „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga !”, şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine !
Căci ce este viaţa voastră ? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi :
„Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” Pe când acum vă făliţi cu lăudăroşiile voastre ! Orice laudă de felul acesta este rea”.

Altfel spus :

„Nu mai fi atât de sigur pe tine ! Ești un simplu muritor care are un Stăpân.

Și chiar dacă te faci că El nu există
și chiar dacă în mod voit nu ÎL asculți
și chiar dacă în mod voit I Te împotrivești ...

EL rămâne tot Stăpânul Universului iar tu rămâi un simplu om, un rob al Lui.

Doar că :

poți fi un rob care ÎL ascultă imediat pe Dumnezeu sau
poți fi un rob care nu ÎL ascultă deloc (a se vedea Luca 12 : 41 - 48) sau
poți să decizi să devii un rob care își ascultă Stăpânul și face numai ceea ce Dumnezeu îi spune să facă mai ales atunci când mintea îi va spune : „Tu nu vezi că ce spune EL nu are sens ?”

Să ne amintim trei exemple din Biblie.

Ce logică avea :

„aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.” ... ? Când ei știau prea bine ceea ce numai Petru a îndrăznit să spună cu voce tare : „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic ; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele !” După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele”. (Luca 5 : 4 – 6) Nu a fost cum păreau a fi lucrurile, ci a fost cum a vrut Dumnezeu.
„Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” (Faptele Apostolilor 8 : 26) Dacă ar fi pus într-o asemenea situație, orice om cu o gândire logică (mai ales fiindcă a și fost informat că trebuie să plece pe un drum care este pustiu), logic își va spune că nu are ce să caute acolo. Cum să pleci de acasă mai ales când aici unde ești (în Samaria) ești un om important prin care Dumezeu își desfășoară activitatea într-un mod deosebit și cu rezultate vizibile ? Ce le vei spune celor pe care i-ai părăsit așa într-o noapte, fără să îi anunți dinainte ... că ți-a vorbit un înger ? „Fii serios, cine te crede ? Și cine te crezi ? Tu nu știi cine ești ? Ție îți vorbește Dumnezeu printr-un înger ? Întoarce-te pe partea cealaltă și te culcă ... ”. Și totuși,


loaded