Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


273. SELECTEAZĂ CORECT 69. CUM SĂ SCAP DE AMÂNARE? [Exod 8.9–10 I Judecători 19.9 I 1 Împăraţi 19.2 I 1 Samuel 11.9–10]

September 30, 2022

273. SELECTEAZĂ CORECT 69. CUM SĂ SCAP DE AMÂNARE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Exod 8 : 9 – 10 I Judecători 19 : 9 I 1 Împăraţi 19 : 2 I 1 Samuel 11 : 9 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Septembrie 2022 I

„Mâine” este ziua favorită a celui care amână. Să observăm câteva exemple.

1. Faraon

În Exod 8 : 9 – 10 scrie că :

„Moise a zis lui faraon : „Hotărăşte-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi şi pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaştele de la tine şi din casele tale ? Nu vor mai rămâne decât în râu.” El a răspuns : „Mâine.” Şi Moise a zis : „Aşa va fi, ca să ştii că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru”.

De ce a amânat încă o zi este greu de înțeles având în vedere faptul că în versetele 3 și 4 scrie unde erau broaștele :

„Râul va mişuna de broaşte ; ele se vor sui şi vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit şi în patul tău, în casa slujitorilor tăi şi în casele poporului tău, în cuptoarele şi în postăvile de frământat pâinea. Ba încă broaştele se vor sui şi pe tine, pe poporul tău şi pe toţi slujitorii tăi.” ... ”.

Și totuși, în loc să ceară ca imediat să scape de ele, Faraon spune că vrea ca problema aceasta să fie rezolvată în ziua următoare ! Este clar că Faraon avea o problemă cu amânarea. Aceasta este singura explicație rezonabilă a unui astfel de comportament.

Dar noi știm că după aceea, de câteva ori, Dumnezeu a decis ca să intervină în ajutorul lor tot în ziua următoare, deși putea să-i scape de plaga respectivă atunci pe loc.

Nu i-a mai lăsat lui Faraon dreptul de-a decide, ci Dumnezeu a hotărât să amâne venirea în ajutorul lor, ajutor pe care ei I-L cereau lui Dumnezeu ! Poate tocmai ca să-i învețe să nu mai amâne pe a doua zi.

2. Socrul levitului venit din muntele lui Efraim

În Judecători 19 : 9 scrie că :

„Bărbatul se scula să plece cu ţiitoarea şi sluga lui, dar socrul său, tatăl tinerei femei, i-a zis : „Iată că ziua a trecut, e târziu, rămâi, dar, peste noapte aici ; iată că ziua se pleacă spre noapte, rămâi aici peste noapte, şi să ţi se înveselească inima ; mâine vă veţi scula dis-de-dimineaţă ca să porniţi la drum, şi te vei duce la cortul tău.”

Dacă citim întâmplarea și cum au decurs lucrurile după aceea putem înțelege că într-un fel, socrul respectiv a fost autorul moral al decimării unei seminții ... care a ajuns să fie aproape distrusă. Chiar atât de mult poate influența un popor întreg o decizie luată într-o familie ? Da !

3. Izabela

În I Împăraţi 19 : 2 scrie că :

„Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună : „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.”

Amânarea, indecizia Izabelei ... i-au fost de folos lui Ilie. Și trebuie menționat că au fost câteva situații în Biblie în care Dumnezeu s-a folosit de nehotărârea unor oameni, pentru a-și scăpa copiii.

(A se vedea I Samuel 11 : 9 – 10 unde scrie despre Nahaș și locuitorii Iabesului din Galad. Sau putem citi I Samuel 19 : 11, unde este notat cum a scăpat David cu viață, tot datorită lui „mâine”.

Sau cum a greșit Haman ascultând de sfaturile primite și a amânat pe ziua următoare răzbunarea, dar a greșit ... în folosul Poporului Lui Dumnezeu ; a se vedea Estera 5 : 14).

Iar în Biblie găsim și alte exemple ...

Dacă văd că am probleme cu amânarea ce să fac pentru a scăpa de ea ?

1. În primul rând, să cer ajutorul Domnului Isus chiar acum !

Cum ? Dacă văd că nu mai scap de aceasă pacoste a amânării, să cer ajutorul spiritual Să cer sprijinul în rugăciune de la oamenii Lui Dumnezeu.

În Iacov 5 : 16 scrie că : „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”. Reamintim că Iacov se referă la suferință (Iacov 5 : 13) și la boală (Iacov 5 : 14) care nu sunt sinonime.

Primul termen se referă la „a suferi răul”, la „a îndura necazuri” (ceea ce ține de suflet), iar al doilea termen se referă la „a fi bolnav fizic” și la „a lâncezi”.


loaded