Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


267. SELECTEAZĂ CORECT 63. INVIDIA SAU TOT UN LEU ? [Galateni 5.19–23 I Matei 20.15 I Proverbe 14.30]

September 24, 2022

267. SELECTEAZĂ CORECT 63. INVIDIA SAU TOT UN LEU ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Galateni 5 : 19 – 23 I Matei 20 : 15 și Proverbe 14 : 30 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Septembrie 2022 I

În Galateni 5 : 19 – 23, apostolul Pavel a scris :

„Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea : preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea.
Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
Roada Duhului, dimpotrivă, este : dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege”.

Sunt enumerate șaptesprezece fapte ale firii și nouă caracteristici ale Roadei Duhului, ale prezenței Duhului Sfânt în viața creștinului.

Printre faptele firii sunt enumerate pizmele și menționăm de la început că este folosit pluralul nu singularul. Păcatul este progresiv, nu se limitează la un prim pas, ci Satana care este inițiatorul păcatului, va împinge omul să parcurgă tot drumul păcatului respectiv, drum care se termină în iad.

Apostolul Pavel a fost foarte discret în exprimare :

„Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”. (Galateni 5 : 21) El nu a zis : „Vor ajunge în locul de pedeapsă”.

Dar să revenim la Roada Duhului. Un fruct (roada fiind un termen arhaic) se formează într-un pom, care are rădăcinile în pământul dintr-o grădină, care se află într-o anumită țară și beneficiază de-o anumită climă.

Un fruct nu crește la întâmplare, fiind aflat în aerul care este localizat în „niciunde”.

Din punct de vedere spiritual, lucrurile sunt clare. Știm ce este din Dumnezeu și ce este din Cel rău. Dar la fel de bine știm că omul alege constant a cui voie o face.

În Pilda lucrătorilor viei prin Stăpânul viei este simbolizat Dumnezeu. EL a binevoit să-i dea unuia dintre zilieri o explicație care este valabilă pentru toți zilierii de pe pământ.

Cine sunt „zilierii” ? Toți oamenii care azi 24 Septembrie 2022 locuim pe pământ ! Toți avem la dispoziție doar ziua de azi. La ieri nu mai avem acces iar la mâine nu știm cine va ajunge.

Stăpânul a spus foarte clar (iar omul căruia i s-a adresat a înțeles și nu a mai comentat) :

„Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu ? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun ?”

Reamintim faptul că „ochiul rău” este o expresie folosită de evrei pentru invidie.

Ce a spus Stăpânul se poate citi ca afirmație nu ca întrebare. (Numai că în cultura orientală fiind un alt fel de comunicare și de exprimare, este folosită întrebarea).

Cele două afirmații ale Lui Dumnezeu sunt acestea :

„pot să fac ce vreau cu ce-i al meu”.
„ochiul tău este rău, fiindcă eu sunt bun”.

Pentru unii dintre noi, probabil că pare a fi foarte nedreaptă comportarea Stăpânului, dar EL este Dumnezeu. Și la ora actuală este la fel.

Unii au mult cu mai puțină muncă și pot fi bogați, alții lucrează la fel de cinstit ca primii ... dar abia au ce le trebuie de azi pe mâine și deasupra, la Conducerea Universului este tot Dumnezeu.

Că de pe Pământ nu se vede până în Cer, este cu totul altceva.
Că nu cunoaștem toate realitățile spirituale, este datorită faptului că vem parte de-o cunoaștere limitată.

Dumnezeu ne dă accesul liber la atâta cunoaștere cât avem nevoie fiecare. Dar „robinetul” cunoașterii fiecărui om, este la Dumnezeu (a se vedea I Corinteni 2 : 10).

Dar din Pilda lucrătorilor viei (pe care nu am redat-o din lipsă de spațiu, dar o putem citi în Matei 20 : 1 – 16), observăm faptul că sunt exprimate doar două puncte de vedere, al invidiosului și al Lui Dumnezeu.

Dar acolo, de față când a început să fie dat salariul pentru ziua de muncă,


loaded